Læring på tværs

Dette projekt har fået bevilling fra BUPL's udviklingsfond. Vi er 4 daginstitutioner fra Indre By. Vi har Indre By's Socialcenter og vores pædagogisk konsulent med så det er meget lokalt.

 

Her har vi igen det stærke 3-kløver fra Roskilde Universitets Center med : Anja Hvidtfeldt Stanek, Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt. Der deltog 2 pædagoger fra hver institution. Fra Hylet deltog Erik og Michael.


Vi mødtes månedligt for at diskutere den læring / udvikling børn gennemgår i deres børnehaveliv. Vi udvekslede og videreudviklede den mangeårige erfaring vi har ,med børns udvikling / læring, mellem hinanden.


Derudover besøgte vi hinandens institutioner både med og uden børn. Vi mødtes også ude i byen og lavede fælleslege.


Vi har noget vi kalder "Fælles Fagligt Forum", hvor alle institutionernes personale deltager og arbejder i grupper på tværs af institutionerne.