Metro-styrepanel

Lige fra Metroens start har vi brugt den meget. Vi gik altid op foran i toget og legede, at detvar os der styrede toget.


En dag var vi i Frederiksberg Have og metrotoget holdt stille. Vi bad en af de drenge der var lokomotivfører om at sætte toget igang i toget. Han trak ned i et usynligt håndtag og i selvsamme sekund satte metrotoget igang. Det virkede som om, at det var os der startede toget. I det sekund fødtes tanken om at toget skulle have nogle styreinstrumenter.

 

Under resten af togturen talte vi om, at der manglede nogle instrumenter. Hjemme i børnehaven holdt vi et børnemøde og besluttede, at vi ville lave et brev til Metrotoget (Ørestedselskabet), hvor vi ville foreslå, at de kunne lave noget deer kunne bruges af børn til at styre Metrotogene.
 

 

Vi fik meget hurtigt et svar om at Metroen var meget interesseret i at lave et styreinstrument. De ville gerne have gode ideer fra os om hvordan et sådanne instrument kunne se ud. Vi snakkede igen med børn og forældre, tog et par ture med metroen og lavede nogle udkast.

 

Det skal lige nævnes at det var hele Hylets projekt: Børn, forældre, og personale var fyr og flamme til at komme med forslag og ideer.


 Vi fik derefter besøg af en medarbejder fra Metroen. De havde taget en professionel tegner med og hun lavede ud fra egne, og børnenes ideer, den styredug som nu ligger i mange børnehaver og som vi bruger flittigt og har med hver gang vi tager metroen.

Personalet havde også andre vinkler på dette projekt. Et af dem var "demokrati-forståelsen". Vi ville gerne vise børnene i praksis hvordan man selv kan ændre noget ved at bruge de demokratiske spilleregeler i vores land. Det lykkedes over al forventning. De børn der har været mest involveret i projektet vil altid have en forståelse for at hvis man vil ændre noget så må man selv tage initiativ.