Erik og Charlottes ledelsesopgaver

Erik og Charlotte har i foråret 2008 lavet to parallelopgaver om ledelse i Hylet i forbindelse med den pædagogiske idrætsuddannelse