Info om hylet

Hylet ligger placeret lige i hjertet af København, ved Israels Plads. Vi er en kollektiv ledet institution med 4 faste pædagoger.


Idræts institution
Hylet er en af Københavns kommunes certificerede idræts-institutioner. Vi har altid brugt meget tid på krop og bevægelse, fælleslege og rytmik. Glæden ved at lege/bevæge sig er stor, derfor var det  en fantastisk mulighed for at få tilført mere viden til huset.

 

Fællesskab
Vi betragter os selv som et stort fællesskab. Fællesskabsfølelsen opstår ikke ud af ingenting. Vi plejer fælleskabet inden for de enkelte grupper : børnene, forældrene og personalet.


I årets løb er der mange muligheder for at deltage i børnehavens sociale liv : forældregruppemøder, fællesmøder, forældrekaffe, personaleweekend, spisegrupper, arbejdsgrupper osv.


Vi har erfaring med at nedbrydningen af grænsen mellem hjem og børnehave er med til at give et mere trygt sted at være, både som barn og forældre. Men det er også med til at udvikle fælleskabsfølelsen, som vi værner meget om.

Børnehavens Gruppestruktur
Der er 30 børn i Hylet. De er inddelt i 4 grupper med 7-8 børn i hver på tværs af alder og køn. Til hver gruppe er der fast tilknyttet en pædagog.
De små grupper kaldes familiegrupper, og de fungerer også som spisegrupper.

Fast Gå-makker
Børnene har en fast gåmakker. Gåmakkerne kommer fra samme familiegruppe.
Det at have en fast gå-makker giver børnene tryghed og det fritager dem for at skulle bekymre sig om hvem der vil gå med dem, hvem der ikke vil gå med dem osv.

Børnemøde
Børnemødet i Hylet er en demokratisk tradition. Her kan børnene give udtryk for glæde ved oplevelser, ture osv. Børnene kan også give udtryk for dårlige oplevelser og de kan komme med ideer og forslag til børnehavens dagligdag.
Børnemødet giver børnene mulighed for at få indflydelse i børnehaven på forskellige områder.

Læsegrupper
Vi læser historier sammen med børnene i aldersopdelte læsegrupper. Vi læser forskellige historier der er tilpasset børnenes alder og forståelsesniveau. Det er ikke ualmindeligt at børnene får historier fortalt frit fra leveren til stor glæde for både børn og voksne.