Ledelse og bestyrelse

  • Fællesmødet er øverste beslutningsorgan. Der er møde hver 6. uge, og der er mødepligt til fællesmødet
  • Bestyrelsen holder ikke møder separat
  • Økonomigruppen tager sig af de økonomiske anliggender og holder møde hver 6. uge
  • Aktivitets -og optagelsesgruppen tager sig af børnehavens sociale liv og laver dagsorden til fællesmødet. Der er møde parallelt med økonomigruppen hver 6. uge
  • Familiegrupperne er de 7-8 familier i samme gruppe. Der holdes møde uden børn hos forældrene i gruppen. Disse møder handler om børnenes daglige liv i børnehaven, og om aktuelle informationer i forhold til børnehaven. Den fast tilknyttede pædagog er med.
  • Møderne ligger hveranden tirsdag fra kl 20-22 med rullende dagsorden.
  • Det forventes at man som forældre i sit barns børnehavetid på et eller andet tidspunkt deltager i børnehavens styring.