Børns kropslige udvikling i København

Projektet har fået bevilling fra Socialministeriet under "KID-puljen" og der var deltagelse af 12 institutioner far København samt underviser / forsker fra Hovedstadens Pædagog Seminarium. Ligeledes deltog BUPL  København.


Projektet forløb fra august 2003 - august 2004, men vi har planer om at fortsætte samarbejdet.


Fra Hylet deltog Karin og Erik.


Vi var med i en undergruppe bestående af 5 daginstitutioner i København, der samarbejdede om fælleslege og de fællesskaber som de skabte mellem børn. Der var 2 representanter fra hver institution som jævnligt afholdt møder hos hinanden. Vi holdt fællesmøder og vi mødtes på tværs af institutionerne og legede fælleslege.


Vi har hele tiden haft en projektleder med til alle møder. Projektlederen har været tovholder og været den der stillede spørgsmål til vores tanker og vores praksis mht. børns kropslighed.


Projektets forløb og resultat kan læses i bogen "Rend & hop - om kroppen i legen" af Peter Ø.Andersen, Lotte Schack Kaspersen, kim Rasmussen og Eva Rose Rechnagel. Udgivet af BUPL 2005.